Dievo Gailestingumo šventovė

Vilniaus senamiesčio širdyje, mažutė Dievo Gailestingumo šventovė yra Dievo vilties ženklas visiems žmonėms.

Dievo Gailestingumo šventovė, Vilnius

„Vieną akimirką išvydau šį paveikslą kažkokioje mažoje koplytėlėje ir vieną akimirką išvydau, kaip ši maža koplytėlė virto didele ir nuostabia šventove…“ (Dien., 561).

Pačioje senamiesčio širdyje, įsispraudusi tarp namų, mažutė Dievo Gailestingumo šventovė yra Dievo vilties ženklas visoms tautoms ir visiems žmonėms. Šventovėje visą parą vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija, tad atvira dieną ir naktį ji liudija Dievo troškimą nepaliaujamai dalinti savo malones ir kviečia glaustis prie Dievo Gailestingumo. Šventovę atranda vis daugiau piligrimų iš viso pasaulio.

Kiekvieną atėjusįjį pasitinka originalus E. Kazimirovskio tapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, kurį seseriai Faustinai kaip ženklą pasauliui liepė nutapyti pats Išganytojas. Jis pažadėjo daug malonių tiems, kurie su pasitikėjimu prie šio paveikslo melsis.

Dievo Gailestingumo šventovėje link reikšmingiausios Dievo Gailestingumo iškilmės – Gailestingumo sekmadienio – šv. Mišiomis, liudijimais ir renginiais veda visa Gailestingumo savaitė. Ji pradedama švęsti Velykų sekmadienį, sutraukdama daugybę žmonių. „Didžiulė daugybė žmonių buvo lauke ir šventovėje, o iš gailestingiausios Jėzaus Širdies išeinančios srovės liejosi ant visų“ (Dien., 1689), beveik prieš šimtmetį buvo regėjusi Faustina.

Kiekvienais metais spalio 5 d. Dievo Gailestingumo šventovė mini Šv. Faustiną Kovalską ypatingomis iškilmingomis šv. Mišiomis, o kiekvieno mėnesio 5 d. Šventovėje kviečiame į kasmėnesinius šv. Faustinos minėjimus ir 15 val. giedamą Dievo Gailestingumo vainikėlį. Tą dieną Šventovė kviečia dėkoti Dievui už šią Gailestingumo apaštalę bei prašyti jos užtarimo ir priimti palaiminimą šv. Faustinos relikvija.

Rugsėjo 13- 14 d. švenčiama Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo šventė – tai Dievo Gailestingumo vainikėlio maldos perdavimo seseriai Faustinai sukakties paminėjimas.